Зеления Бургас
Добре дошли

Фондация "Зеленият Бургас" подпомага и подкрепя опазването на околната среда, съхраняването на природните ресурси и прилагането на принципите на устойчиво развитие в местен, национален и международен мащаб.

Основни цели на фондацията съгласно устава й са:
- Да повишава екологичното съзнание и осведоменост на обществеността, учащите се, властите и частните предприятия.
- Да подпомага властите и промишлеността в процеса на преход и изпълнение на европейските екологични директиви и норми.
- Да провежда консултации за държавни, частни предприятия и власти в областта на общия мениджмънт, екологичен мениджмънт, екологични технологии и опазване на околната среда.


Дейността на Фондацията и насочена към повишаване знанието и компетентността както на експертите еколози, работещи в държавни и общински организации и институции, промишленост, обществени организации, така и на подрастващите и обществеността като цяло.

Управително тяло на Фондацията е Управителния Съвет, който одобрява бизнес план, бюджет, програма за работа, технически и финансов годишен отчет и др. УС избира Управленски Екип, който взема решения свързани с текущата работа на Фондацията. УС избира и Директор, който отговаря за оптималното функциониране на Фондацията и постигането на целите й.

replica relojes mk baratos repliques de montres

Проекти