Зеления Бургас
Дейности
Дейността на Фондацията и насочена към повишаване знанието и компетентността както на експертите еколози, работещи в държавни и общински организации и институции, промишленост, обществени организации, така и на подрастващите и обществеността като цяло.


Фондация "Зеленият Бургас" има значителен опит в разработването и прилагането на международни проекти в сферата на опазване и...
Консултантските услуги, които могат да се предоставят от Фондацията са в сферата на: - Разработване на екологични образователни...
Фондация "Зеленият Бургас" организира международни и местни конференции, семинари, работни срещи и обучителни курсове. Фондацията има...
Фондацията има голям опит в организирането и провеждането на кампании за повишаване на обшественото съзнание и ангажираност,...

Проекти