Зеления Бургас
Партньори
Община Бургас
http://www.burgas.bg/

Община Средец
www.obshtinasredets.bg

Община Малко Търново
www.malkotarnovo.org

РИОСВ-Бургас
http://www.riosvbs.eu/

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Бургаска Морска Асоциация
http://www.bourgas.net/business/bma

Пристанище Бургас
http://www.port-burgas.com/

Асоциация на българските черноморски общини
http://www.ubbsla.org/

Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа
http://www.rec.org/

ICLEI –Local governments for sustainability
http://www.iclei.org/

EUROCITIES
http://www.eurocities.org/

Senter International
http://www.senter.nl/

Ecolinks
http://www.ecolincs.org/

Black Sea NGO Network
http://www.bseanetwork.org/

Brown, Vence & Associates, Inc.
http://www.brownvence.com/

DCMR - Агенция за опазване на околната среда на Холандия
http://www.dcmr.nl/

Royal Haskoning (IWACO) - Консултантска агенция
http://www.royalhaskoning-hagsc.com/

Европейска комисия -Environment DG
http://europa.eu.int/comm/environment

IMPEL, Европейса мрежа за изпълнение и спазване на закона за околната среда
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/

INECE, Международна мрежа за the International Network for Environmental Compliance and Enforcement
http://www.inece.org/

Европейска агенция за околната среда
http://www.eea.eu.int/

Конференция на Европейските региони за Околната среда
http://www.encoreweb.org/

Green Network
http://www.greennetwork.dk/

Организация за икономическо сътрудничество и развитие
http://www.oecd.org/

Европейска федерация на местните агенции за енергетиката и околната среда//European Federation of Regional Energy and Environment Agencies
http://www.fedarene.org/

TAIEX
http://taiex.ec.europa.eu/

CLARINET, Мрежа за технологии за околната среда за възстановяване на замърсената земя//Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies
http://www.clarinet.at/

NICOLE
http://www.nicole.org/
Проекти