Зеления Бургас
Публикации


Неконтролираното замърсяване на Черно море през последните десетилетия доведе до катастрофално нарушаване на баланса в морската...
Информационният бюлетин на фондация Зеленият Бургас е насочен към повишаване на капацитета на местно и регионално ниво за прилагане...
Продължение на бр.1. При подготовката на бюлетина са използвани материали от "Правилник за добра земеделска практика с цел опазване...
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС С ШИРОКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ Брошурата се...
Ръководствато се издава от Фондация "Зеленият Бургас" в рамките на проект "Кампания за опазване на Черно море (съвместна програма за...
Ръководствато се издава от Фондация "Зеленият Бургас" в рамките на проект "Кампания за опазване на Черно море (съвместна програма за...
"Методическо ръководство за учители" - съдържа примерни уроци на тема Опазване на околната среда и рационално използване на природните...
Листовката се издава в рамките на проект "Кампания за подпомагане гражданското участие в процеса на вземане на решения", с...
Настоящата брошура се издава в рамките на проект "Кампания за подпомагане гражданското участие в процеса на вземане на решения",...

Проекти