Зеления Бургас
Структура
Организация и управление

Управително тяло на Фондацията е Управителния Съвет, който одобрява бизнес план, бюджет, програма за работа, технически и финансов годишен отчет и др. УС избира Управленски Екип, който взема решения свързани с текущата работа на Фондацията. УС избира и Директор, който отговаря за оптималното функциониране на Фондацията и постигането на целите й.


Състав


Екипът на фондацията се състои от:

Венелин Тодоров - ръководител
Завършила е ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров", Икономически университет Варна, СУ, Бургаски Свободен Университет, магистратури по инженер корабоводител, магистър финанси и контрол, магистър по бизнес администрация и управление на европейските програми, магистър по публична администрация. Специализации във Великобритания, Холандия, САЩ, Унгария, Испания, Швеция и други.

Даниела Котрулева
- външен експерт
Завършила е Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност Приложна лингвистика - френски и португалски език. Има магистърска степен по литературознание - френски език, многомодулна специализация за държавни служители по Публична администация.

Надежда Петрова, Експерт
Завършила е Белоруски Държавен Икономически Университет със специалност финанси и кредит и Аспирантура със специалност икономическа теория и история на икономическите учения.

Петър Петров - ръководител проекти
Завършил е Софийски Университет "Климент Охридски", специалност "Химия-производствен профил", Химико - Технологичен Институт, гр. София, специалност - Инженер металург и специализации по Мениджмънт и Страртиране на малък бизнес в Германия и САЩ.

Мая Русева - експерт
Завършила е Институт по Национално и Световно Стопанство, специалност - Международни отношения

За постигането на целите си фондацията може да използва свои собствени експерти и да мобилизира местни, регионални и международни експерти. Налице са много добри контакти с Община Бургас, Министерството на Околната Среда и Водите, РИОСВ, университетите в Бургас и Варна, и с други български институти. 


Проекти